ตีตั๋วสู่ยุโรปง่าย ๆ แค่เป็นสมาชิกกับ อัลทิมา ไลฟ์

3801

ทำอย่างไรถึงได้สิทธิพิเศษ

ทริปท่องเที่ยวยุโรป (ทัวร์แกรนด์อิตาลี โรม เมืองปิซ่า เวนิส เวโรน่า มิลาน)

รายได้ Balance (Weak Strong 10%)
ทุก 2,000 บาท ได้ 1 คะแนนท่องเที่ยว
สะสมครบ 200 คะแนนท่องเที่ยว ได้ 1 ที่นั่ง
สะสมครบ 400 คะแนนท่องเที่ยว ได้ 2 ที่นั่ง
1 รหัสสมาชิก รับสิทธิ์ไม่เกิน 2 ที่นั่ง

เงื่อนไข คุณสมบัติผู้ร่วมโปรโมชั่น

1.ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ต้องดำรงตำแหน่ง Diamond เท่านั้น
2.ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ต้องรักษายอดเพื่อเก็บคะแนนท่องเที่ยวในเดือนนั้นๆ
3.ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ถ้ารับตั๋วญี่ปุ่น 50 คะแนน ไปแล้วจะต้อง
สะสมโปรเที่ยวยุโรปเพี่มอีก 150 คะแนน เพื่อรับ 1 ที่นั่งของตั๋วยุโรป
4.ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ถ้ารับตั๋วญี่ปุ่น 100 คะแนน ไปแล้วจะต้องสะสม
โปรเที่ยวยุโรปเพี่มอีก 150 คะแนน เพื่อรับ 1 ที่นั่งของตั๋วยุโรป
(เดินทางท่องเที่ยว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563)