ทริปท่องเที่ยวสำหรับตัวแทน ไปกินเที่ยวช็อปที่ญี่ปุ่น

4293

ทริปท่องเที่ยวสำหรับตัวแทนขาย ไปกินเที่ยวช็อปที่ญี่ปุ่น

ทำอย่างไรถึงได้สิทธิพิเศษ

ทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น VIP)

รายได้ Balance (Weak Strong 10%)
ทุก ๆ 2,000 บาท ได้ 1 คะแนนท่องเที่ยว
สะสมครบ 50 คะแนนท่องเที่ยว ได้ 1 ที่นั่ง
สะสมครบ 100 คะแนนท่องเที่ยว ได้ 2 ที่นั่ง
1 รหัสสมาชิก รับสิทธิ์ไม่เกิน 2 ที่นั่ง

เงื่อนไข คุณสมบัติผู้ร่วมโปรโมชั่น

1.ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ต้องดำรงตำแหน่ง Diamond เท่านั้น
2.ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ต้องรักษายอดเพื่อเก็บคะแนนท่องเที่ยวในเดือนนั้นๆ
3.ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ถ้ารับตั๋วญี่ปุ่น 50 คะแนน ไปแล้วจะต้อง
สะสมโปรเที่ยวยุโรปเพี่มอีก 150 คะแนน เพื่อรับ 1 ที่นั่งของตั๋วยุโรป
4.ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ถ้ารับตั๋วญี่ปุ่น 100 คะแนน ไปแล้วจะต้องสะสม
โปรเที่ยวยุโรปเพี่มอีก 150 คะแนน เพื่อรับ 1 ที่นั่งของตั๋วยุโรป